Duilleog, Samhradh 2008

NUACHTLITIR 4. 5. 1. 3. 2. 7. 8. 6. 10. 9. &526)+2&$/ 75$61$ 7DJDQQ Vp VHR DU WKtU QXDLU QDFK GWLWHDQQ GyWKDLQ EiLVWt &XLUHDQQ W~ p DU DUiQ ,V REDLU GKLDQ t BBBBBBBBB RUJiQDFK %tRQQ BBBBBBBBB DOSDFD DU IKHLUPHDFKD iLULWKH ,V EUHi OLQQ DU IDG DQ VyUW XDFKWDLU VHR %DLQHDQQ DQ IHLUPHRLU LDG VDQ IKyPKDU 7XJDQQ ED p VHR G~LQQ 6Ë26 )iVDQQ SODQGDt DJXV EDUUDt DQQ 6FDQUDtRQQ Vp QD Kp LQ %tRQQ GDWK GHDV EXt DU DQ PELD PLOLV VHR %D PKDLWK OH &RPKDUFKXPDQQ )RUEDUWKD *KDRWK 'REKDLU L JFRPKDU OH &XPDQQ 7UiFKWiOD 7LRQVFDLO *KDRWK 'REKDLU D PEXtRFKDV D FKXU LQ L~O GR QD GDRLQH D WKXJ XUUDtRFKW DJXV D JKODF SiLUW LQ 3DUiLG QD )pLOH 3iGUDLJ L PEOLDQD %XtRFKDV VSHLVLDOWD GR EKDQQDt FHRLO &KORLFK &KHDQQ )KDROD 5DQQ QD )HLUVWH $QDJDLUH DJXV 0KXOODFK 'XEK $QVLQ IRVWD EKt EDQQD FHRLO ÐLJH *KDRWK 'REKDLU DJXV EDQQD FHRLO 'KREKDLU D EKt DPXLJK GHQ FKpDG XDLU OH EOLDQWD IDGD '·pLULJK JR PDLWK OHLV DQ Oi Suirbhé Turasóireachta Gaoth Dobhair 2008 Tá Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhar ag scaipeadh suirbhé sna hóstáin agus na tithe leaba agus bricfeasta i nGaoth Dobhair an deireadh seachtaine seo le heolas a fháil maidir le na cuairteoirí a thagann go Gaoth Dobhair. Tá sé mar chuspóir againn fáil amach cad iad na gnéithe ba mhó a thug orthú cuairt a thabhairt ar Ghaoth Dobhair, an bhfuil siad ag teacht ar mhaithe leis an Ghaeilge, nó le gnó, nó an bhfuil réasún eile i gceist. Beidh an suirbhé seo á scaipeadh ag amanna éagsula i rith an tsamhraidh agus mar thoradh air beidh muid ábalta díriú isteach ar na riachtanaisí difrúla atá ag na cuairteoirí a thagann go Gaoth Dobhair. Is féidir cóip den suirbhé a fheiceáil ar shuíomh idirlín an Chomharchumainn– www.gaothdobhair.com . Tá an suirbhé seo á dhéanamh faoi scáth an Tionscamh Pleanála Teanga atá a réachtáil ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i gcomhair le hÚdarás na Gaeltachta. Is í bunaidhm an phlean seo atá anois sa tríú bhliain ná iniúchadh a dhéanamh ar staid reatha na Gaeilge i nGaoth Dobhair mar aon le seirbhísí éagsúla teanga-lárnaithe a sholáthair agus a chur i gcrích leis an Ghaeilge a láidriu mar an phríomhtheanga pobail sa cheantar. Má tá aon cheist agat faoi déan teagmháil leis an Bhainisteoir Pleanála Teanga, Caroline Ní Dhomhnaill ag 074 95 60424 nó 0871310079 nó is féidir bualadh isteach sa Chrannóg le labhairt léi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3