Duilleog, Samhradh 2010

Samhradh 2010 Uimh. 13 Nuachtlitir Chomharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Éigse Uladh %Kt DQ eLJVH DU VL~O L PEOLDQD yQ – 0iUWD LQ $FDGDPK QD K2OOVFRODtRFKWD *DHLOJH 7pDPD QD KeLJVH )RUEDLUW 3REDLO DJXV 3OHDQiLO 7HDQJD L JFRPKWKpDFV DQ 6WUDLWpLV %OLDLQ GRQ *KDHLOJH L GWDFD OHLV DQ *KDHOWDFKW %D p 7RPiV 0DF *LROOD %KUtGH D G¶IKRVFDLO DQ eLJVH DU DQ $RLQH DJXV ED p 6pDPXV 0DF *LROOD &KyLOO yQ 5RLQQ *QyWKDt 3REDLO 7XDLWKH DJXV *DHOWDFKWD D WKXJ FDLQW QD KeLJVH DU ³DQ 6WUDLWpLV EOLDLQ GRQ *KDHLOJH G~VKOiQ DJXV GHLVHDQQD GR SKREDO QD *DHLOJH´ %Kt 'yQDOO Ï &QiLPKVt VD FKDWKDRLU %Kt 6pDPXV L OiWKDLU DUtV RtFKH 'p 6DWKDUQ QXDLU D ULQQH SDLQpDO FDLQWHRLUt iLWL~OD SOp DU ³*yLGH DWi URPKDLQQH VD *KDHOWDFKW L GWDFD OHLV DQ VWUDWpLV EOLDLQ GRQ *KDHLOJH´ %Kt &ROP Ï %DRLOO VD FKDWKDRLU %Kt WDLVSHiQWDV SLFW~LUt GHQ FKHDQWDU DJ 0tFKHDO Ï 'RPKQDLOO DJXV WDLVSHiQWDV OHDEKDU DJ WHDFK 7KRPiLV DJXV FKXLU FXLG GHQ &KUDQQ ÏJ FHRO DU IiLO FKRPK PDLWK /XFKW QD KeLJVH DU FK~O y FKOp $Q 'U 'yQDOO Ï %DRLOO 2OOVFRLO 1D 5tRQD %pDO )HLUVWH $Q 'OtRGyLU $QWRLQ 'HODS 'RQQFKDGK 0DF )KLRQQJKDLOH 7 ' 6pDPXV 0DF *LROOD &KyLOO $Q 5RLQQ *QyWKDt 3REDLO 7XDLWKH DJXV *DHOWDFKWD 'yQDOO Ï &QiLPKVt & ) * ' DJXV DQ W$WKDU Ï %DRLOO 6pLSOtQHDFK 3KREDOVFRLO *KDRWK 'REKDLU $U WKRVDFK y FKOp 0iLUH 0KLF 1LDOODLV 7RPiV 0DF *LROOD %KUtGH eDPRQQ 0DF 1LDO ODLV $FDGDPK 1D K2OOVFRODtRFKWD DJXV 6pDPXV Ï *DOOFKyLU ÒGDUiV 1D *DHOWDFKWD 0tFKHiO Ï 'RPKQDLOO yQ $FDGDPK OHQD WKDLVSHiQWDV SLFW~LUt

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3