Guth & Tuairim, Bealtaine 1980

IML. 2 UIMH. 2. ' ' The Uranium question has caused much debate and controversy. There have been heated arguments, allegations and counter allegations as both pro and anti lobbyists tr:; to convince a confused and • bewildered public that they are right.. But what are the views of our elected representatives? "Guth 1 Tuairim decided to f :i.nd out by asking our local County Councillors and Udaras na Gaeltachta members, "Do you s~port Uranium mining in the Fintown area?/ An bhfuil tu i bhfabhar miandoireacht an Uranium j. gceantar Bhaile na Finne? Why?/ Cad chuiP,e?n Here is what they said: Padra OCealla h (Udaras na Gaeltachta) N me i bbfabhar mianadoireacht Uranium ait ar bith go dt:f go leir:ftear go h-ioml{n do na daoine an baol ata ann M& leir!tear go h;..ionraice do na daoine nach bnfuil dainsear ar bith ansin, al" ndoigh ta me cinnte go mbeadh athru intinne agam. Fred Coil (County Councillor) I do not supportUranium liiining at this time. Because, ( i) We do not have the technolo~ical know-how at this moment to mine uranium safelp:. (2) I am against the multi-national and the 'quick-buck' men taking our wealth and leaving us with nothing but a hole in the · ground. (3) We ~ have alternative fuel sources for the next 50 years, and after that we should be able to mine the material without danger to health. Pat the Co e) Gall her (Go. Co.) _ ot liom a ra nach bhfuil me caill!och no"' fiosriuil le breith a thabhairt i bh!aohar no i gcoinne. Like most people I am in the dark and I would call for a public enquiry so that people could · voice their opinions. Ba cheart go mbeadh tionchur ag na . tuairim! seo ar an toradh. I will put people's health. before uncertain development. BEALTAINE 1980 LUAC'H 20p. '· John Kelly (Co. Co.) Nil me i bhf4bhar, mar nac_p bhfuil J.O leor eolais againn fao:l-n chontuirt ata ag gabhaU leis go foUl. Maire Nic Niallais Udaras na GAflltachta . , eo ceist 'mh .r agus n feidir liomsa freagra "ta" _. • no "nil n a thabhairt uirthi ag an phoinnte seo. Ce In . tath? Nf saineola! m~ ach 6' bheith ag &isteacht . leis an lliid ple atl deanta ar an cheist seo le tamall ta se· sollear go bhfuil easaontas mor idir go leor . daoine fa shaohailtacht an mhianadoireacht do shli'inte an duinne agus do'n diilra • Caithfear mar sin ~os mo eolaiS a chuir ar fail .do 1 n pbobal !aoi, go lll.or mhor an mhuintir a bhfuil conar orthu san cheantar in& bhf.uil se ar ran, sul a dtig a. bheith ag sill leo glacadh leis mar ibhar a d '!h8;id!adh f .osta!ocht a C'-41' ar fail. MS ta slainte an duine le our i goontuairt le fosta!ocht a ohur ar fail nfi se maith go leor . dar l1011Sa; Seamus Rodgers (Co~ Co.) ... . Nf bheinn in& bhfibhar 111una bhfuil orutbu oinnte nach gcuireadh se slainte na ndaoine i mbaol. Go dt:r seo s!lim nach dearnadh staidear ceart ar modhanna eile cumhachta. Taobh amuaigh do shlainte daoine t.a ceist coinsiasa anseo - our chaitheann muid cumhacht a fh8il o-uranium an bhfuil cinnteaoht ar bith nach rachaidh an mbor chuid do'n Uranium le "bombs" a dheariamh leis an domhan a scrios. S!lilll gur cheart cuhacht o Uranium a phle leis an phobal agus reifreann a gheith againn mar a bh! i dtfortha eile, le guth agus 4earcaph na ndaoine a fhail. Seo an t-aon dboigb leis an cheist a reiteach. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHI- Gallagber, a native ot Gl.aa!!gov will lr~onrestmt Gaoth Dobbair in the "Mary trOll DU!lgloe" JL~S~e~an~T~e~a~c~h~Ph~o~b~a~i~l~N~a~o~mh~~F~io~nn~a~in~ _ ar __ an ___ F_ha_/_lc_arr ___ ac __ h_._____________,canpetition. ADVERTISEMENTS Bunbeag 265

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3