Gaeltacht, 08 Meitheamh1973

Su Meitheamh. 1973 lml. 1 Uimhir 9. Cuairt An Aire Oideachais arGhaeltacht Thir Chonaill Ag labhairt d6 in Ostan Ghleann Be De Sathairn an 19 Bealtaine. duirt an tAire Oideachais nach bhfui I aon socnl deanta aige go foill maidir le coras, iar-bhun oid– eachas le freastal a dheanamh ar Phobal Ghaoth Dobhair. "Nf fior. •' ar seisean. gur gealladh pobal scoi I do Ghaoth Dobhair mar ata luaite in alt 2 san litir in "Gael– tacht" 18 Bealtaine. 1973. Ta se ar intinn ag an Aire mionscn.idu a dheanamh ar cheist Ghaoth Dobhair. dul i gcomhairle le tuismitheoirf agus lucht oideach– ais agus nuair a b~eas gach eolas aige, an socru is fearr 0 thaobh oideachais agus Gaeilge a dhean– arnh. Duirt an tUasal de Burca go nglacfadh se seo uilig am agus nach mbeadh se sasta le bnl d dhream no aicme ar bith le beart a dheanamh sula mbionn an teolas seo aige. Shi an tAire ar chuairt dha la sa Chondae agus chaith se furmhor an ama sin i gceantair Ghaeltachta. D"oscail se an cholaiste ur teic– neolalochta i Leitir Ceanainn De hAoine 18 Bealtaine. An olche sin bhi se i lathair ag dinnear Fine Gael i Loiste na Seamroige, Fal Carrach. Rinne se turas thart ar dhail-cheantar Oir-Thuais– ceart Dhun na nGall De Sathairn agus an olche sin thainig se go Gaoth Dobhair an ~it;.ar chas se leis an Chanonach Mac Eiteagain. S.P•• agus baill de phairtl Fhine Gael a bhl i lathair ag an suipear in Ostan Ghleann Be. Ina dhiaidh sin stop an tAire in Ailt an Chorrain ar a bhealach go Conntae Roscommain an ait ar labhair se ag cruinnio poiblf maidin De Domhnaigh. Ceachtanna Priomhaideacha Piano do phaist1 ag toiseacht ti.is mi Jui I ag MAIRE NI BHRAONAIN DOBHAR Guthan Bun Beag 27 Cathal 0 Fearraigh a bheas le hoirdneadh mar shagart Oe sa~Ardeaglai s i Leitir Ceanainn De Oomhnaigh 10Li Meithimh. Mac e do Chonall 0 Fearraigh O.S•• agus a chei le Brld. Rugadh Buachailli as Scoil Chonaill, An Bun Beag. Paisti as Scoil na Luinnigh. Gach mi LUACH &p. e ar an Luinnigh agus fuair se a chuid oideachais i Scoil Adhmllh· nain faoi churam Eamon 6 GallchOir Priosm Oide. Bhuaidh s8 Scolair– eacht na Gaeltachta in 1961 agus chaith s8 c1Ug bli~na in Ardscoil Mhuire faoi chU..am an Athair Aodh Mac Cnaimhsf agus an tAthair Ddnal Mac Suibhne. Chuaigh se go Colaiste Mhaigh Nuad sa bhliain 1966 agus fuair ceim in Ealaton sa bhliain 1969. Ins an Cholaiste i Ptllaigh Nuad. rinne s8 obair mhOr mar Runai ar an Chumann Gaelach Cuallacht Cholm Cille. Chuir s8 ar bun ci.irsa Gaei lge, CU..sa teanga nua litriochta agus heal6idis; dir· ithe ar f<icheimithe ollscoile. 8bhar sagairt agus abhar mUinteoiri. Btonn an ctirsa seo ar siul i gCol- · aiste Cholm Cille, Gaoth Dobhair gach bliain i Mt L0nasa agus d"eirigh_go hiontach maith leis. Guionn ..Gaeltacht' • gach beannaclrt agus sonas air ar cicaid a oirdnithe agus gura fada a mhair· fidh se le hoibrh.i i bftonghort an Tiama.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3