Guth & Tuairim, Meitheamh 1980

(l;z, Under 10 fainting Competition. A.i~1l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3eoladh •••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •·• • Aois •••••••••••••••••• Ta pencilcase, crayons agus pencils daite le baint. 12 1. 2. J. What was Kate Bush's first hit? Who is lead singer with Roxy Musi~? Who had a chart hit in 1979 with "Ring ~ Bell"? Freagra! chuig "Guth 7 Tuairim", Doire Beaga. Ta £2 le baint. Last month's winner: .-------– Liam Mac Aoidli, An t-Ard Donn. THE MINI) 113Q~OOlE$; Guess what? A second-hand car delaer in CONNECTICUT, U.S.A. has learned that it dosent [][] 0 0 a giraffe passing a window. pay to use slang in advertising. He advertised a 1962 Pontiac for 1395 bananas (slang for dollars). When a housewife offered him 25 bananas on deposit he refused to accept. The housewife sued and won her case. Last mont.h' s winner: Grai.ru1e NcGee, Ba :i.le an Atha, 1'------:-------------:-~-~=------------- J:?alcarrach. Amharc Orm ;)eoladh- "Guth 7 Tuairim", Doire Beagli. CRO·SFHOCAL ?reaP"ra( chuig "Guth 7 Tuairim 11 , Doire Beaga. Ta £2 le baini. Last month's winner: Ea!Ula t·iae Cearraf, Bothar an Chaorain Nh6ir, An Clochan Liath. 1. Asian republlc 4. Comfort 6. To strii<e lightly 7. Glitter '8. Part of the eye 9. Para~raph 10. Where money is coined ll. Fai.n 12. Near to lJ. To decorAte 17. Type of poem 19. Cl.imbin;? evergreen 20. Worth 1. ~·r~nc ~I d!' Lnk 2. Vpr;.• stupid ~. ·Ass ;:ulted 4. ~idescread disease 5. Re t'le~t:nr; liJht ll. AllJ•thin,~ very small 14. to sin 15. Outfit 16. Hnr.1an or;can 12. I b<.H:k·,'i·ar ls Liz is in Love~ Guess Who? Teddy & Co. Happy Birthday Doalty~ C.B. FOR RADIOS SALE McDevitt's Anagaire 0 0 t-' lj "' i et- (D to g 0. .;: f-'• to Cll 0 0 < ro 'i to [; ro 'i f-'• 0 Ill . Amharc ar an heisc, A gcorranna beaga ag deanamh a ndfcheall le fanacht ag snamh san uisce nimhiuil. Amharc ar na hein, A gcleithf ag titim amach, a gcorpanna chomh lag sin, Nach bhfuil siad abalta seoladh go huasal trfd an aer. Amharc ar na coinfn!, Ag siUl go tuirseach thar fhasaigh fholmha Mar go bhfuil an fear marbh, gan bia na deoch~ Amharc ar na crainn, A gcinn maorga crochta, cromtha i bpian, Ag fail bhais go mall, ceann ar cheann. Amharc ar an blathanna, Iad uilig an t-aon dath tinn amhain, Ag lUbadh go craite agus a n-ailleacht dhaite Imithe leis an ghaoth. Amharc ar an duine, 'Se is cl1'is le seo uilig, Ach ta se fas Gan tuigbheal Ar caide ate deanta aire. Amharc ar an domhan, An nadur uilig ag fail bhais, Den Fhuilleach Nuichleach marfach. Le Seos8mh Antaine 0 Gallchoir, Pobal Scoil Ghaoth Dobhair. LIZ WHO?

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3