Goitse, Meitheamh 2010

Bhí an Dr Conchúr ÓGiollagáin, saineolaí ar chúrsaí socheol- aíochta agus teangan le hAcad- amh na hOllscoile i nGaillimh, ag Pobalscoil Ghaoth Dobhair an tseachtain seo a chuaigh thart le labhairt le dáltaí ansin faoi impleachtaí tuarascála a d’fhoilsigh sé trí bliana ó shin. Fuair sé cuireadh labhairt leis na dáltaí ón phríomhoide Noel Ó Gallchóir agus ní iontach dearfach an teacht- aireacht a bhí le tabhairt aige. De réir an Dochtúir Ó Giollagáin, beidh an Ghaeilge marbh mar ghnáth-theanga cumarsáide sa Ghaeltacht taobh istigh de cúig bliana déag muna dtugtar aghaidh ar na deacrachtaí atá ag baint le húsáid na teangan sa Gaeltacht. Sa tuarascáil, Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíochta (SCT) ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, léiríodh go raibh líon na ndaoine a bhí ag úsáid na Gaeilge ag titim go dtí leibhéal a mbeadh sí iontach deacair éirí aníos as. Mhínigh na dáltaí dó gur na meáin chumarsáide is mó a ba chiontaí leis an titim ach nach sin an t-aon chúis agus gur Béarla is mó a labhraíodh eatarthu féin nuair a bhí scaifte acu le chéile. Rinne siad gearán go raibh daoine ag teacht isteach sa cheantar gan Ghaeilge sa bhaile acu agus nach raibh go leor tacaíochta acu sa chórtas oideachais agus, mar sin de, go raibh brú ar achan duine Béarla a labhairt. Ar lean ar lch 3 Meitheamh 2010 Uimhir 2 € 1.50 4 Comórtas Cóipeanna den dlúthdhiosca CEOL 10 le buachaint istigh GéarchéımGaeılge Focla Mhicí Lch 11 Blag na mBuataisí Lch 14 Béal Binn Lch 6 Agusmuid a 5 anois 9‚VcVcc GuthGafa XZ^a^gVY] Vg V 5ú breithlá aZ iV^g^hX^ci^ [{ X]d^ccZ XjV^giZd^g† hÉV\V^cc 5 scannáin fá choinne fíon-dhíograiseoirí 9[WddW_]^ j_YƒWZ \| Y^e_dd[ Y[Wdd Z[ dW iYWddW‡d i[e Y^kd ]be_dd[ \‡edW W \^|_b Œd j‡h W X^W_d[Wdd b[_i Wd iYWdd|d \ƒ‡d0 7Zh_WdÊi :h[Wc t HVi &' +#&*^c =VaaV Vc E]Vg‹^hiZ [†dc <ZVgb{cVX] 7kjkcd =ebZ t HVi &' (#)*^c 8^cZbdW^aZ [†dc DhiVgVX] >ehi[ 8eo t HVi &' -#(%^c âhi{c AdX] 6aiVc [†dc 8Va^[dgc^V Ijeb[d t HVi &' -#(%^c 8^cZbdW^aZ [†dc 6hig{aVX] IekdZi e\ ?di[Yji t 9db &( '#&*^c 8^cZbdW^aZ [†dc :^ak‚^hZVX] CV hXVcc{^c Vg [VY! XZda V\jh ^bZVX]iV† cV aZVcV† Vg www.guthgafa.com 2 ticéid fá choinne scannán ar bith roimh 6in Aoine \We_ hƒ_h \|_b <aVX Vc YZVgW]{c hZd X]j^\ d^Ò\ cV Yi^X‚^Y X]jc Y]{ i^X‚VY hVdg V []{^a ‹c &'^c 6d^cZ Vc && a{ Vg V\]V^Y] ! 2 ticéid fá choinne scannán ar bith roimh 6inDé Sathairn \We_ hƒ_h \|_b <aVX Vc YZVgW]{c hZd X]j^\ d^Ò\ cV Yi^X‚^Y X]jc Y]{ i^X‚VY hVdg V []{^a ‹c &%gc 9‚ HVi]V^gc Vc &' a{ Vg V\]V^Y] ‘Beidh an Ghaeilge marbhmar ghnáth-theanga cumarsáide sa Ghaeltacht taobh istigh de cúig bliana déagmuna dtugtar aghaidh ar na deacrachtaí atá ag baint le húsáid na teangan sa Gaeltacht.’ Bhí cruinniú ag na hoibre- annaí i RAP, an mhonarcha ar Eastát Gnó an Scrábáin a dhéanann pacáistiú ar earraí éagsúla, le athruithe ar choinníolacha oibre a phlé. Bhí an cruinniú in Ionad Phádraig, Dobhar, tráthnóna Dé Domhnaigh seo a chuaigh thart. Bhí níos mó ná 20 duine as an 76 duine atá fostaithe sa mhonarcha i láthair aige. Tá na hoibreannaí buartha go mbeidh siad thíos go maith ó thaobh pá de má chuirtear na hathruithe úra seo i bhfeidhm. Tuigtear do Goitse nach bhfuil sé soiléir caidé go dír- each a bheas i gceist leis an scéim úr agus tá imní ar chuid acu sin atá ag obair sa mhonarcha go gcaillfidh siad suas le 18% den tuarastal. De réir duine de na daoine a d’eagraigh an cruinniú, bhí an mothú ann go raibh an bhainistíocht ag ullmhú le gearradh siar ar phá agus leis na coinníolacha a bhaineann le sealanna oibre a athrú agus nach raibh comhairliúchán ceart déanta fá dtaobh de. Níl formhór na n-oibre- annaí ina mbaill de cheard- chumann sa mhonarcha agus níl cearta ionadaíochta ag ceardchumann ar bith leis an bhainistíocht. Imní faoı athruıthe RAP Monarchan RAP ar an Scrábáin Mic léinn ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair ag éisteacht le is an Dr Conchúr Ó Giollagáin, saineolaí socheolaíochta agus teangan FÓGRAÍ POBAIL Lch 15 Spórt Lgh 14-16 ISTIGH Grianghraif ón Chéad Chomaoineach Lgh 12-13

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3