Gaeltacht, 30 Márta 1973

• "'$~ ..... ,. I' ~"'\. •• ~ ' ~ ' ,' , ' i_, • , •, ;: • • • v ~' , ' JOr la Marta, 1973 Iml. 1 Uimhir 5. Scoil Dh , un a Athoscladh BHi luchair ar mhuintir na Gaeltacbta agus ar Gbaeilge6iri ar fud na tire nuair a d'fhogair an t.Aire Oideachais an tUasal de Burca go n-athosclofar go hoifigiul an scoil a dhruid an Roinn Oideachais i 1970. 6 druideadh an scoil go hoifigliii throid muintir Dhtln Otaoin le aith– e.mtas oifigUil a fhail agus choinnigh siad an scnil foscailte, ag ioc na mtiinteoiri lena gcuid airgead fhein agus le sintiuisi a fuaradar. 6 dhaoine ar fud na tire a d'aontaigh lena gcas. Ta gach moladh tuillte ag an Aire ur as an scoil seo a fhoscladh aris. Ta an chosulacht ar an sceal go bhfuil polasai dearfa ag an rialt~s ur a thabh<!rfas cothrom na feinne don Ghaeltacht. Ta uchtach anois ag muintir na Gaelt<ichta agus ta siad ag dreim go mbeidh dearcadh nios tuig– seanai ag an Rialta.s tir ar chursai sccile sa Ghaeltaoht. Meastar go mbeidh Scoil Dhun Chaum a fhoscladh ag an Chaise. I raiteas o Choiste Thuismitheoiri Gh~oth Dobhair. duirt siad: "Ta luchair 6mir gcrof gur eirigh le muin– tir Dhun Chaoin a scoil a fhail ath– oscailte. Ta suil againn gurb e seo comhartha maith go bhfuil dearcadh nios follaine ag an Roinn maidtr le cursai oideichais sna Gaeltachtai. agus go mbeidh sc le feiceail gan mhoill i nGaeltacht Thir Chonaill. Amharclann Ghaothdobhair Fa lathair ta an geamaire "Nlon Rf Ailigh'' ar siul gach olche ag 8.30 go dti De Ceadaoine seo chugain. Cead isteach 30p. Paistl 15p. agus mar bhi ariamh le fail 6 Aisteoirf Ghaoth Dobhair, ta neart greann, scleip agus ceol ann. Bun Cranncha a ghlac pairt i Slogadh •73 i mBaile Atha Cliath. ~:- .-.·~:- Gach coicis LUACH 6p Gearoidfn NI Ghallchoir as an Chlochan Liath a bhain m6ran bonn ag ceol i gcomortasaf i Leitir Ceanainn, Ci 11 Charthaigh, Gaoth Dobhair agus Ard an Ratha. 'Si Gear6idfn an bal I is oige de' n ghrupa na ..Champions" a bhfui I clu orthu ar fud na hall al damhsa agus a bhfui I dha chupa, fiche ocht bonn agus teastasal bainte acu ag feiseanna ar fud na tire.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3