Gaeltacht, 16 Féabhra 1973

• 16u Feabhra, 1973 lml.1. Uimhir 2 lonad Ur caitheamh aimsire do Ghaoth Dobhair Ta se ar intinn ag C.L.C.G. Gaoth Dobhair ionad caitheamh aimsire a thogail i Srathnacorcra, Doiri Reaga. Ta ocht acra talamh ceannaithe acu cheanna, agus fa lathair ta na h-ailtiri ag obair ar an phleann. Ta se de run acu pa1rc imeartha, linn snamh, agus ionad leith cruinnithe a bheas abalta tt:art fa mhile duine a shui, a thogail measc rudai eile nach bhfuil socraithe go fOill. Meas– tar go gcosnochaidh an ionad ur seo £100,000. Gach coicis LUACH 6p Beidh siad ag toiseacht gan mhoill ·1g CIUinn1u airgid agus ta Siad ag Sui) le t.icaiocht mhaith · san cheanlair. tle1d11 crannchur seachtainiuil acu, a mhaireas ar lt:acth lichc se.lct1lam agus se an duais don seachtain dneireannach na gl ua1stdn ur. Mcastar go mbcidh ti.is curlha leis an obair roimh deireadh an t-Samh– Noirln ( Aois 12) agus Anna ( l\ois1Q) Ui Ghallchoir as Rann na Feirste a bhfuil dha chead bonn bainte acu i gcomortasi Rinnce in aiteacha comh fada ar shiul le Glascti agus Oaile Atha C liath. raidh sco ch ugainn. Li luchair ar "Gacltacht"' ocht mhaith sco a chlumstin gach moladh tuillte ag an nuai– agus ta C.L.C.G., Gaoth Dobhair ar shon an cheim mh6ir chun cinn sco ata acu. Ta suil <tgamn go Jeanfaidh CUJd mhor aiteacha cile ar fud n<i Gaeltachta an sampla brc:i sco agus rud eigin a <lheanamh chun caithcamh aimsire a chur ar fail ina gccant<tir fhein . Ni amh:iin aos 6g an lae inniu a thabh:trfas hufnchas ar a shon ach aos 6:· an Jae amara1gh agus na gluinte a t:I le theach t. Rath De ar an obair. Cuid de' n scaifte ag baint suit as an oiche ;~ihor airneal i Radharc an Earagail I' Ar chle shfos: An tAthair Donal Mac Suibhne, Sean Ban Mac Grianna agus an tAthair Micheal Mac Suibhne. Ar dheis shlos: Pai rt de' n scaifte. Ar chle: Albert Fry agus Sean Mac Suibhne. Oiche mh6r le Albert Fry mhor airneal ag muintir ! shui ag a thaobh ar an ardan. Rann na Feirste i Radharc an Eargail Bhi an buion ceoil le Donal Bhel! ta goirid o shoin. Choir a bheith go Denis Thorraigh agus Joe Mhickey rabh achan nduine i Rann na Feirste i Jimmy ar an cheann a b'fearr a chual– lathaIT idir og agus aosta agus chruth- :iigh me ariamh. aigh siad nach bhiuil daoine ar bith Ni rabh ganntanas ar cosuil Leo i mbun oiche ghaelach. agus duine amhain nios bith ceoltoiri fearr na'n Gearaldin Bhi Albert Fry ann ag ceol go binn duine eile. Ina measc bhi: mar is gnath do, agus ba bhrea e ag Nedi Franc, Sean Ban Mac Grianna ceol "Cumhaigh an Fhile" leis an thile , agus Neilli Mhici Hudai. e fhein Sean Ban Mac Grianna 'na . Ach siad Anna agus Noirin Ui Ghallchoir a bhain ar gcroi nuair a ghlac siad an t-urlar le cupla ril a rinnce. Ce nach bhfuil Anna ach deich mbliana, agus Noirin dha bhliain deag ' ta nios mo mi dha chead bonn bainte acu ag rinnce in aiteacha comh fada ar shiul le Glascu agus Baile Atha Cliath. Bhain Nedi Franc, Neilli .Hudai agus Anna Pheadair suit agus pleisiur as an oiche.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3