Sa Ghaeltacht, Meán Fómhair 1980

2 SA GHAELTACHT • Antoin b hlordain Comh Maith le MB/ai Plaisteacha ar bith san .Eoraip. TIONSCAL deantus– aioc;ht malai plaisteacha ata lonnaithe ar Eastat Tionscail an Udarais ar an mBun Beag e Europlast Teo. Ta 65 fear agus 15 cailini fo s t ai the sa tionscal agus onmhaidtear thart ar 60% de na tairgi - go dti an Bhreatain sa chuid is m6 dhe. Is ait mar sceal e, mar sin, go bhfuil diolachain Europlast Teo. faoi bhru ar an margadh baile de bharr io maiochta le malai plaisteacha ata a n-iom port ail. Bhi bagairt ann le d eanai go gcaillff postanna sa tionscal ach fritheadh ordu m6r 6 mhiondiolt6ir naisiunta a shabhail an fhostaiocht. Malaf siopad6ireachta iomportala a bhf ar fail go d t i sin i "super– stores" uilig an mhiond folt6ra sin ar fud na tire. Padraig b Gallch6ir, ar de dhuchas na Gaeltachta e, Bainisteoir Tairgfochta an c ho m h 1 a c h ta. Du irt Padraig gur leirigh an d6igh inar shabhaladh na postanna i Europlast Teo. an fior-thabhacht a bhaineas le earra i Eireannacha de gach cineal bheith ar fail sna siopaf. Margaiocht Stiurth6ir Margaiocht Europlast Teo. e Ant6in 6 hlordain. Gaillimhcach e Ant6in 6 Bhaile Atha an Ri agus bhi se mar Fheidh– meannach Diolachain le Clondalkin Paper Mills sar a chuaigh se go d ti E u roplast Teo. Is comhalta de Bhord Stiurtha an chomhlachta e 6 Mi Ea n a i r 19 8 0. Deir Ant6in go bhfuil corn h-chaighdecin , ag tairgf Europlast Teo. le malaf plaisteacha ar bith san Eoraip. • • • Padraig b Gallchoir

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNzU3