Teideal - Logainmneacha Ghaoth DobhairBaile
Learscáil
a
Léarscáil de Ghaoth Dobhair
o o o
Paróiste Ghaoth Dobhair Na Bailte Fearainn Na hOileáin
Gaoth Dobhair
o
o
o
o
 

Ard na gCeapairí

‘Hill of the buttercakes’ an míniú a bheir Seán Ó Donnabháin ar an ainm seo, rud atá ag teacht le seanchas na háite: ‘nuair a bhíodh siad ag buachailleacht thíos fán chladach i bhfad ó shoin ba ghnách leofa theacht le chéile ar an ard sin lena gcuid ceapairí a ithe’. Thíos ag tóin an bhaile fearainn idir Machaire Chlochair agus Machaire Gathlán atá an t-ard.

Ard na gCeapairí - ag amharc i dtreo Dhoirí Beaga

 
     
o
o   k   o
0 Cumann Staire agus Seanchais Ghaoth Dobhair, Srath na Corcra, Doire Beag, Tír Chonaill, Éire.
Fón: +353 (0)74 9532208 | Ríomhphost: bealoideas1@gmail.com
o o
o o o o o